Spring Picnic

The Growing Place Miami Lakes 6701 Miami Lakeway South, Miami Lakes, FL, United States

Memorial Day- No School

The Growing Place Miami Lakes 6701 Miami Lakeway South, Miami Lakes, FL, United States